Skip to content

Курс: Основи роботи з ПК, операційною системою Windows 10 і Інтернет

Курс читається з 2002 року

На курсу вивчилися більше 800 слухачів

Після успішного закінчення курсу підвищили свою кваліфікацію і працевлаштувалися 100% слухачів

Найпопулярніший курс в A.V.T. – Комп’ютерний навчальний центр з 2002 року

Уміння ефективно використовувати персональний комп’ютер, периферійне устаткування і програмне забезпечення є одним з найбільш важливих навичок сучасної людини.

Саме тому найпопулярнішими курсами для початківців в A.V.T. – Комп’ютерний навчальний центр були і залишаються курси для користувачів ПК.

Так як аудиторія курсів для користувачів ПК складається із слухачів різного віку, рівня підготовки та сфер діяльності, в A.V.T. – Комп’ютерний навчальний центр пропонуються різні форми і програми навчання – в групах, індивідуально, для корпоративних клієнтів.

У 2003 році A.V.T. – Комп’ютерний навчальний центр отримав статуси Офіційного Партнера Освітньої Програми “Оператор ЕОМ” (Користувач ПК) Харківського інституту інформаційних технологій. Це дало можливість нашим слухачам після успішного завершення навчання отримувати диплом про закінчення курсів державного зразка.

A.V.T. – Компьютерный учебный центр. Сертификат официального партнера образовательной программы Харьковского института информационных технологий
Сертифікат Офіційного Партнера Освітньої Програми “Оператор ЕОМ” (Користувач ПК) Харківського інституту інформаційних технологій

Статус авторизованого партнера Харківського інституту інформаційних технологій відкрив можливості A.V.T. – Комп’ютерний навчальний центр для співпраці з широкого спектру різноманітних професійних навчальних курсів і напрямків з комп’ютерних інформаційних технологій.

A.V.T. – Компьютерный учебный центр. Сертификат авторизованного партнера Харьковского института информационных технологий
Сертифікат Авторизованого Партнера Харківського інституту інформаційних технологій

Зміст навчального курсу постійно переглядається і оновлюється відповідно до останніх тенденцій і нововведеннями в області комп’ютерних інформаційних технологій.

У поточній редакції навчального курсу ми пропонуємо вивчити не тільки сучасні пристрої комп’ютера, що з’явилися останнім часом, а й саму нову версію операційної системи сімейства Windows компанії Microsoft – Windows 10.

№1 курс
для начинающих користувачів ПК
100%
сучасних роботодавців вимагають від співробітників знань і навичок, що вивчаються в навчальному курсі

Тривалість курсу

Детальна інформація про тривалість навчання за курсом:
Основи роботи з ПК і операційною системою Windows 10

Число годин на тиждень

за розкладом

Як правило, не менше 6 годин на тиждень
(1 година = 60 хвилин) *

Тривалість курсу

30 годин

Обов’язкові години для роботи з викладачем в аудиторії.

У навчальному курсі можуть бути передбачені додаткові консультаційні та бонусні години*

* Дана інформація є ознайомчою. І не є публічною офертою.

Учебная программа курса

Краткая информация о структуре учебной программы по курсу:
Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10

Основные Разделы учебной программы*

Часть 1.
Основы информатики

  1. Единицы измерения и системы счисления
  2. Два вида компьютерного обеспечения
  3. Устройство и основные функции компьютера
  4. Программное обеспечение компьютера

Основные Разделы учебной программы*

Часть 2.
Основы работы с операционной системой Windows 10

  1. Начало работы с компьютером под управлением Windows 10
  2. Интерфейс Windows 10
  3. Работа с файловой системой в Windows 10
  4. Средства настройки компьютера в Windows 10
  5. Управление приложениями в Windows 10
* Данная информация является ознакомительной. И не является публичной офертой. Состав и содержание разделов учебной программы могут быть изменены.

Формы обучения

Текущие основные формы обучения по курсу:
Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10

Аудиторное обучение в группе

Обучение с преподавателем с использованием современных программных средств, аудиовизуального оборудования и коммуникационных технологий.
В группе от 4 человек.

Аудиторное обучение индивидуально

Обучение с преподавателем с использованием современных программных средств, аудиовизуального оборудования и коммуникационных технологий.
Индивидуально.

Требования к оборудованию и программному обеспечению слушателя

Кратко об основных требованиях к аппаратному и программному обеспечению компьютеров, которые слушатели планируют использовать для обучения по курсу:
Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10

Для успешного обучения по курсу слушателю необходимо иметь современный ноутбук или нетбук, имеющий физическую клавиатуру, возможность беспроводного подключения устройства к локальной беспроводной сети (WLAN) в учебной аудитории A.V.T. – Компьютерный учебный центр.

На учебном компьютере должна быть установлена операционная система Windows 10. Остальное необходимое прикладное и инструментальное программное обеспечение будет установлено в процессе обучения.

Язык обучения

Язык, на котором осуществляется обучение слушателей по курсу:
Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10

Обучение слушателей проводится на русском языке. Все учебные материалы курса также подготовлены на русском языке, на котором также проводится обучение. При общении преподавателя со слушателями может применяться также как украинский, так и английский язык, в зависимости от контекста.

Желательно владение слушателями английским языком на уровне Pre-Intermediate (низший средний уровень), что на начальном этапе обучения может быть вполне достаточно для работы с терминологией, интерфейсом англоязычных приложений, чтения документации и справочной информации.

Свидетельство об окончании обучения

Условия получения слушателем Свидетельства об окончании обучения по курсу:
Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10.

После успешного окончания слушателем обучения, выполнения и сдачи всех контрольных нормативов, тестов и итогового задания, выдается Свидетельство установленного образца о прохождении обучения в A.V.T. – Компьютерный учебный центр.

Свидетельство заполняется на украинском языке.

Индивидуально обсуждается вопрос подготовки дополнительных Свидетельств на других языках (например, английском).

Свидетельство A.V.T. - Компьютерный учебный центр
Образец Свидетельства об окончании обучения в A.V.T. – Компьютерный учебный центр.
Дизайн и содержание Свидетельства могут быть изменены.

Рекомендуемая предварительная подготовка

Знания и навыки, которыми необходимо обладать слушателю для успешного начала обучения по курсу:
Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10

Никаких особых специальных знаний и навыков от слушателей, желающих изучить данный курс не требуется.

Если слушатель когда-то ранее изучал основы информатики, то эти знания могут оказаться хорошим подспорьем при обучении по данному курсу. Владение основами английского языка также может помочь с изучением и запоминанием англоязычных профессиональных терминов, рассматриваемых в рамках учебного курса.

Самое главное – это иметь желание, цель, мотивацию и положительный настрой на успешный результат!

Оплата обучения

Форма и порядок оплаты обучения по курсу:
Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10

Оплата обучения осуществляется помесячно авансовым платежом в начале каждого расчетного месяца в безналичной форме в соответствии с известными слушателю платежными реквизитами A.V.T. – Компьютерный учебный центр.

Вопрос?

Часто задаваемые вопросы

Какие знания и навыки я смогу получить, обучаясь по курсу: Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10?

Курс рассчитан на тех слушателей, которые хотят систематизировать имеющиеся теоретические знания и практические навыки по основам Информатики, работе с ПК и периферийными устройствами, операционной системой Windows 10.

Если есть пробелы в знаниях или практике базового владения персональным компьютером и нужно пройти тренинги, этот курс для вас.

Мы часто сталкиваемся с тем, что даже опытные пользователи не владеют специальными профессиональными приемами работы с клавиатурой, файловой системой, сервисами.

Курсы позволяют систематизировать знания и навыки. Повысить профессиональные компетенции. Это важно для работы на предприятиях, где, как правило, требуется специалист, владеющий персональным компьютером в совершенстве. И подтвердивший свои компетенции сертификатом о прохождении курсов повышения квалификации.


От чего зависит указанная длительность курса: Основы работы с ПК и операционной системой Windows 10?

С 2018 года учебный центр работает в астрономических часах, что составляет 60 минут.

Стандартные учебные программы курсов для пользователей ПК имеют длительность от 20 до 40 астрономических часов.

Длительность обучения, как правило, может зависит от разделов, включенных в каждый учебный курс. По желанию слушателя программа обучения может быть расширена.

Наши учебные программы построены модульно. Мы всегда уточняем пожелания слушателя при выборе учебной программы.

Опыт показывает, что наилучший результат у тех слушателей, которые прислушиваются к нашим рекомендациям и выполняют их.

Доверяйте профессионалам, идите к успеху вместе с нами.


Можно оплачивать обучение за счет предприятия?

Да. Опыт корпоративного обучения у нас достаточно большой. От крупных предприятий до субьектов предпринимательской деятельности – физических лиц. Среди наших клиентов – общественные организации предпринимателей, производственные и торговые фирмы.

Для оплаты обучения работодателем составляется договор, в котором оговариваются все условия: расписание, учебная программа, сроки обучения и т.д.

Оплата производится по безналичному расчету согласно реквизитов в договоре.


Технический директор A.V.T. - Компьютерный учебный центр

Андрей Александрович Толстиков

Совладелец и технический директор