Курси з бухгалтерського обліку

  • Бухгалтерський облік
  • 1С: Підприємство

Досвідчені викладачі

Профільна вища освіта, аспірантура, досвід викладання в вузі, досвід реальних комерційних розробок. Авторські методики і програми, авторські навчальні курси, увага до кожного слухача. Вільне володіння українською, англійською, російською мовами.

Ефективні методики навчання

Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється тільки з використанням авторських методик і ноу-хау, в основі яких — досвід і кращі розробки навчальних курсів викладачами-практиками.

Орієнтація навчання на результат

Мета A.V.T. — кожному слухачеві дати необхідний обсяг знань, як теоретичних, так і практичних. Залежно від поставленого завдання: працевлаштування, підвищення кваліфікації, розвиток бізнесу.

80%
НАВЧАННЯ РАЗОМ З ВИКЛАДАЧЕМ В АУДИТОРИИ НА ЗАНЯТТІ
20%
САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ З НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ І ВЗАЄМОДІЯ З ОДНОГРУПНИКАМИ І ВИКЛАДАЧЕМ ЧЕРЕЗ ХМАРНИЙ СЕРВІС

Курс: Бухгалтерський облік

Мета курсу — вивчити бухгалтерський облік, починаючи зі складання первинних документів обліку і завершуючи складанням бухгалтерського балансу та бухгалтерської звітності. В курсі розглядаються всі господарські операції компанії, облік ведеться на прикладі роботи навчального підприємства з декількома КВЕД

Курс: 1С:Підприємство

Мета курсу — вивчення роботи програми 1С: Підприємство. Заповнення довідників, первинних документів господарських операцій, робота з журналами документів, звітами. В курсі розглядаються всі господарські операції компанії, облік ведеться на прикладі роботи навчального підприємства з декількома КВЕД

“…Курс «Бухгалтерский учет» я прослушала после получения диплома инженера-механика ДГМА. На Краматорском заводе металлоконструкций после получения диплома «Бухгалтер» я стала и.о. Начальника отдела труда и заработной платы. С 2012 года — Начальник отдела. Благодаря курсам повышения квалификации я сделала правильный выбор … ”

Ольга Олеговна Черненко

Клиент с 2010 года

Питання?

Поширені питання

Яка тривалість курсу «Бухгалтерський облік»?

40 астрономічних годин (1 А.Ч. дорівнює 60 хвилинам). Згідно розкладу курс триває від місяця до півтора місяців.


Яка тривалість курсу «1С: Підприємство»?

20 астрономічних годин (1 А.Ч. дорівнює 60 хвилинам). Згідно розкладу курс триває до місяця.


Яка підготовка потрібна для проходження курсу «1С: Підприємство»?

Бажано мати підготовку за курсом «Бухгалтерський облік» і курсу «Користувач персонального комп’ютера».


Директор A.V.T.-Компьютерный учебный центр

Вікторія Борисівна Толстікова

Співвласник та директор